Klasa II

KATECHEZA

Termin realizacji: 11-15.05.2020
Materiały do zajęć

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

   11.05- 15.05.2020

Temat 1: Ćwiczenia orientacji przestrzennej na kartce. Wstaw kwiatek lub dowolny rysunek
                 w odpowiednie miejsce
.

Temat 2: Usprawniamy liczenie. Wytnij, wypełnij kolorem i układaj różne liczby.

Plik do pobrania

JĘZYK ANGIELSKI

Termn realizacji: 11-15.05.2020

Temat 1: Ćwiczenia gramatyczne z czasownikiem can.

Temat 2: Can you jump? – pytania z czasownikiem can.

Materiały do zajęć

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Termin realizacji: 11-15.05.2020r
Ośrodek tygodniowy: Moi rówieśnicy.
Ośrodek dzienny:
  1. Koleżeńska pomoc.
  2. Wybaczanie.
  3. Rozwiązywanie konfliktów.
  4. Własne zdanie.
  5. Zagrożenia.

Materiały do zajęć

.

Zajęcia od 11.05. -15.05.2020r

KATECHEZA

Temat  można zapisać do zeszytu jeśli jest podręcznik w domu to robimy temat 39 i 40 jeśli nie ma to możemy wydrukować lub przerysować kartę pracy lub pokolorować w paint.

Plik do pobrania

Plik do pobrania

Plik do pobrania

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

KLASA I- III   04.05.2020R.

TEMAT: Pozadomowe sytuacje społeczne – z wizytą w zoo.

Plik do pobrania

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

04.05- 08.05.2020

Temat 1:  Usprawniamy czytanie i pisanie.

Temat 2: Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych – odtwarzanie obrazka.

Plik do pobrania

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Termin realizacji: 04-08.05.2020
Ośrodek tygodniowy: Mój kraj. Moja mowa ojczysta.
Ośrodek dzienny:
1. Mowa Polska.
2. Polska i jej symbole.
3. Błędy językowe.
4. Gimnastyka języka. Rodzina wyrazów.
5. Znaki interpunkcyjne.