Klasa IV

KATECHEZA - Marcin

Termin realizacji: 15-19.06.2020
Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew.
Temat: Pan Jezus jednoczy nas w  Komunii Świetej.
Temat: Pan Jezus idzie ulicami naszych miast i wsi - Boże Ciało

MAteriały do zajęć

Doskonalenie kompetencji językowych

Tydzień: 15-19.06.20r.

Temat 1: Liczba mnoga rzeczowników.

Temat 2: Have got/has got- ćwiczenia utrwalające.

Plik do pobrania

 

PLASTYKA

Termin realizacji: 15. - 18. 06.2020
Temat: Letni pejzaż

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK POLSKI

Termin realizacji: 15.06.2020
Temat: Jak czytać wiersze?

 
Termin realizacji: 17.06.2020
Temat: Powtórzenie pisowni wyrazów z ó, u, ż, rz, ch, h
 

MATEMATYKA

Termin realizacji: 15.06.2020r
Temat: Utrwalamy tabliczkę mnożenia. Ćwiczenie mnożenia online.

Termin realizacji: 17.06.2020r
Temat: Dzielenie liczb.

Termin realizacji: 18.06.2020r
Temat: Odejmowanie sposobem pisemnym.

Termin realizacji: 19.06.2020r
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem...

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Termin realizacji: 15.06. – 19.06.2020r.

Tematy lekcji:
1. Zabawy ruchowe na dworze.

2. Piłka nożna – trening motoryczny.
3. Wyzwanie sportoweMateriały do zajęć.

Materiały do zajęć

JEZYK POLSKI

1. Pisownia wyrazów z „u i ó”. Ćwiczenia utrwalające. /15.06.2020r. -1godz./
2. Czasownik. Ćwiczenia utrwalające. /16.06.2020r. -2 godz./
3. Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym. Ćwiczenia utrwalające.  /17.06.2020r. -1godz./
4. Pisownia wyrazów z „ż” . Ćwiczenia...

Język angielski

15-19.06.2020r
Temat 1: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 1.
Temat 2: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 2.
Temat 3: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 3.

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

 dla Magdy, Dominika i Jakuba     18.06.2020 r.

Temat: Dodajemy i odejmujemy w zakresie 100.

Plik do pobrania