Klasa IV

Język angielski

Termin realizacji 08-10.06.2020

Plik do pobrania

Wychowanie fizyczne

Termin realizacji: 08.06. – 10.06.2020r.

Plik do pobrania

JEZYK POLSKI

Termin realizacji: 08 - 11.06.2020
1. Pisownia wyrazów z „u”. Ćwiczenia utrwalające. /08.06.2020r. -1godz./
2. Rzeczownik. Ćwiczenia utrwalające. /09.06.2020r. -2 godz./
3. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym. Ćwiczenia utrwalające.  /10.06.2020r. -1godz./

Materiały do zajęć

Usprawnianie Klasa 4 Magda

Tydzień 08-12.06

Temat :Usprawniamy spostrzegawczość. Segregacja.

Plik do pobrania

Przyroda

Przyroda Klasa 4      Tydzień 08-12.06

Plik do pobrania

.

Zajęcia od.08.06.do 12.06.2020r.

Muzyka

 04.06.2020r

Temat: Muzykujemy wakacyjnie! 

Plik do pobrania

INFORMATYKA

Termin realizacji: 04. 06. 2020 r.

Temat: Wstawianie pola tekstowego

Karta pracy - Wstawianie pola tekstowego

Film - Wstawianie pola tekstowego

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH -MAGDA, DOMINIK, JAKUB

Termin realizacji: 02.06.2020r.
Temat:  Usprawnianie funkcji wzrokowych i koncentracji poprzez odwzorowywanie obrazka oraz malowania według kodu.

Materiały do zajęć