ZET nr 1

KATECHEZA

Termin realizacji: 15-19.06.2020
Temat: 47. Z PANEM JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WSIE – BOŻE CIAŁO.
Temat: 55. Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci.

Materiały do zajęć

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Termin realizacji: 15.06. – 19.06.2020r.
Tematy lekcji: 

1. 8 kratek  - zabawy  skoczne  na dworze.
2. Zabawy na świeżym powietrzu z piłką.
3. Zabawy na świeżym powietrz.

 

.

Zajęcia od.15.do 19.06.2020r.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNE - MAKSYMILIAN K.

Termin realizacji: 08.06.2020
TEMAT: Funkcjonowanie społeczne - czym podróżujemy? - autobus.

Materiały do zajęć

KATECHEZA

Termin realizacji: 08-10.05.2020
Temat: 47. Z PANEM JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WSIE – BOŻE CIAŁO.
Temat: 55. Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci.

Materiały do zajęć

USPRAWNIANIE WIDZENIA - MAKSYMILIAN

Termin realizacji: 04. 06. 2020 r.
Temat: Doskonalenie grafomotoryki i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Wychowanie fizyczne

Termin realizacji: 08.06. – 10.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Podwórkowa rekreacja - www.youtube.com/watch?v=M77Rsx6lFuk

2. Zabawy na świeżym powietrzu -  youtube.com/watch?v=uMn4aZQdVgo.

Plik do pobrania

 

.

Zajęcia od.08.06.do 12.06.2020r.