ZET nr 1

SI

Domowe SI Maksa

Plik do pobrania

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
2. Ćwiczenia zwinnościowe  – zabawa w parach (z rodzicem, rodzeństwem)

3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej (z piłką).

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNE - MAKSYMILIAN K.

Termin realizacji :01.06.2020
TEMAT: Kształcenie związków przyczynowo – skutkowych. na przykładzie wykonania „Koktajlu z truskawek”.

Materiały do zajęć

.

Zajęcia zdalne od 01.06 - 05.06.2020

Wychowanie fizyczne

Termin realizacji: 25.05. – 29.05.2020r.

Plik do pobrania

KATECHEZA

Temat:  ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS POSYŁA SWEGO DUCHA POCIESZYCIELA.

Materiały do zajęć

.

Zajęcia zdalne od 25.05 -29.05.2020

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  .      ZET1 Jan

Źródło materiałów „Ja i mój świat – historyjki społeczne” C.Greay  A.Leigh White

TEMAT: TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE  SAMOOBSŁUGI. UTRWALENIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH  Z HIGIENĄ...

SI

Domowe SI Maksa.K

Plik do pobrania