ZET nr 2

.

Zajęcia od 15.06.do 19.06.2020r.

Usprawnianie funkcji poznawczych

 09.06.2020

 Temat : Usprawnianie funkcji słuchowych – wakacyjne piosenki.

Plik do pobrania

KATECHEZA

Termin realizacji: 08-10.05.2020
Temat: 47. Z PANEM JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WSIE – BOŻE CIAŁO.
Temat: 55. Serce Jezusa źródłem miłości i dobroci.

Materiały do zajęć

Wychowanie fizyczne

Termin realizacji: 08.06. – 10.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Podwórkowa rekreacja - www.youtube.com/watch?v=M77Rsx6lFuk

2. Zabawy na świeżym powietrzu -  youtube.com/watch?v=uMn4aZQdVgo.

Plik do pobrania

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

  dla Sebastiana       10.06 2020 r.

Temat: Usprawnianie funkcji poznawczych, ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości.

Plik do pobrania

.

Zajęcia od.08.06.do 12.06.2020r.

USPRAWNIANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH - SEBASTIAN

Termin realizacji: 04.06.2020
TEMAT:  Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni.

Materiały do zajęć