ZET nr 3

Wychowanie fizyczne

Termin realizacji: 25.05. – 29.05.2020r.

Plik do pobrania

KATECHEZA

Temat:  ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS POSYŁA SWEGO DUCHA POCIESZYCIELA.

Materiały do zajęć

.

Zajęcia zdalne od 25.05 -29.05.2020

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE POZNAWCZE

22.05.2020r.

 ZET3 UCZNIOWIE: ALEKSANDRA K, OLAF Z.

TEMAT:  Rozwój mowy i myślenia. Poznawanie nazw przedmiotów i kolorów.

PROSZĘ ABY RODZICE WYDRUKOWALI  KARTY PRACY,  CZYTALI POLECENIA  I KONTROLOWALI PRACĘ DZIECKA.

Plik do pobrania

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Termin realizacji: 18.05. – 22.05.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Zabawy tropiące
2. Zabawy ze sznurkiem
3. Zabawy z piłką

Materiały do zajęć

ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

TERMIN REALIZACJI: 18.V-22.V.2020

TEMATYKA OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚRODKI TRANSPORTU

TEMATY OŚRODKÓW DZIENNYCH:

1. LĄDOWE POJAZDY DROGOWE

2. WODNE ŚRODKI TRANSPORTU

3. POWIETRZNE SPOSOBY PRZEMIESZCZANIA SIĘ  LUDZI 

4. DWORZEC PKP, PKS

5. INNE POJAZDY

Materiały do zajęć

SI-ALEKSANDRA K, PIOTR K, KACPER Z.

Przykładowe ćwiczenia z integracji sensorycznej, które można wykonywać w domu.