ZET nr 6

USPRAWNIANIE PROCESÓW POZNAWCZYCH- PATRYCJA

Termin realizacji: 23.06.2020 r.
Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wyrazu.

Materiały do zajęć

.

Zajęcia od 22.06.do 26.06.2020r.

KATECHEZA

Termin realizacji: 15-19.06.2020
Temat: DUCH ŚWIĘTY – PIERWSZY DAR UWIELBIONEGO PANA JEZUSA.
Temat: Boże Ciało.
Temat: Wakacje z Panem Bogiem.

Materiały do zajęć

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Termin realizacji: 15.06.2020r.–19.06.2020r.
Temat ośrodka pracy: NADCHODZI LATO.
Tematy:
1.Przyjście lata.
2.Jakie dary przyniesie nam lato.
3.Letnie wędrówki.
4.Planujemy wycieczkę.
5.Wakacyjne plany.
 
 

ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

Termin realizacji: 15.-19. 06.2020

Tematy:

  1. Letnie pejzaże - szkic ołówkiem, malowanie farbami akwarelowymi.
  2. Lato nad wodą.
  3. Letnia wędrówk
    Materiały do zajęć

 

 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH -MARCIN

Termin realizacji: 16.06.2020R.

TEMAT: Poszerzanie kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do opiek nad zwierzętami. Mój przyjaciel psem.

Materiały do zajęć

USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

Termin realizacji: 16.06.2020r.
Temat: Głoski dźwięczne i bezdźwięczne – rozróżnianie głosek p, b.  Ćwiczenia utrwalające.

Materiały do zajęć