ZET nr 6

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Termin realizacji: 15.06. – 19.06.2020r.
Tematy lekcji: 

1. Podwórkowa rekreacja - Zabawy tropiące
2. Zabawy ze sznurkiem, skakanką.
3. Zabawy na świeżym powietrzu.
4. 8 kratek  - zabawy  skoczne  na dworze.

 

Zajęcia usprawniające komunikowanie się

  17.06.2020 r.

Temat: Czy to już lato? Komunikujemy się za pomocą obrazków.

Plik do pobrania

Usprawnianie procesów poznawczych

   dla Patrycji   16.06.2020 r.

Temat: Ćwiczenia matematyczne – usprawniamy myślenie.

Plik do pobrania

.

Zajęcia od 15.06.do 19.06.2020r.

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

10.06.2020r.

Temat: Doskonalenie techniki pisania i czytania.

Plik do pobrania

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE - MARCIN S.

Termin realizacji: 09.06.2020R.
TEMAT: Doskonalenie kompetencji językowych poprzez rozwiązywanie krzyżówek.

Materiały do zajęć

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Termin realizacji: 08.06.2020r. – 10.06.2020r.
Temat ośrodka pracy: Uprawiamy sport.
Tematy:
1. Sport to zdrowie.
2. Gry zespołowe.
3. Piłka.

Materiały do zajęć

USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

Termin realizacji: 09.06.2020
Temat: Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu, nazywanie części garderoby. Przyklejanie we właściwe miejsca ubrań.