Dla Rodziców

.

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej.

Materiały do zajęć

.

Szkoła z TVP

30 marca o godzinie 8.00 rozpoczęły się telewizyjne zajęcia dla uczniów. Można je obejrzeć na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym - rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz....

.

"Wesoła Nauka" - zajęcia dla najmłodszych

Ofertę dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował kanał TVP2. Już od 30 marca br. od godziny 11:05 rusza pasmo Wesoła Nauka”.
...

.

.

STAŁE KONSULTACJE  DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

Piątek

 

Pedagog

 

10.30-12.00

 

 

12.00-13.30

 

 

12.00-13.30

 

 

10.30-12.00

 

 

10.30-12.00

 

.

Godziny zdalnej pracy logopedycznej /konsultacje dla uczniów i rodziców.

Adres email i numer telefonu w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas/zespołów.

Poniedziałek-  11 30 – 16 30

Wtorek-          11 30 – 15 30

Środa-             10 30 – 15 30

2020-03-28

konsultacje

STAŁE KONSULTACJE TELEFONICZNE

RODZICÓW I UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI

 

Numery telefonów do nauczycieli są dostępne w sekretariacie Ośrodka lub u wychowawców klas.


 

.

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?


Rodzicu - zapobiegaj, reaguj


https://www.ore.edu.pl/2015/03/bezpieczenstwo-w-sieci/

 

Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?

            Czy wybierając się w nieznane miejsce, sprawdzasz, analizujesz i dowiadujesz się różnych rzeczy? Czy czułbyś się bezpiecznie...

Rodzice

Drodzy Rodzice,

w związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przejściem w tryb nauki zdalnej wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele, znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Mając na uwadze dobro dzieci, realizację podstawy programowej, a także utrwalanie...

.

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik

  kształcenia na odległość

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Na stronach Kuratorium Oświaty w Lublinie, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz SOSW w Dęblinie na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące  ZDALNEGO...