„Masaż Shantala. Dotyk Miłości dla Twojego dziecka”

Prezentacja

Autor: Ewa Laszczewska, Kinga Dąbek

,,Masaż Shantala”- rada szkoleniowa

Rada Szkoleniowa z Innowacji Pedagogicznej

W dniu 17 maja 2021 r. w naszym Ośrodku odbyła się rada szkoleniowa pt. ,,Masaż Shantala”- jako jedna z metod wspomagająca rozwój dziecka.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie działań z zakresu nowych metod wspomagania rozwoju...

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

„Masaż Shantala. Dotyk Miłość dla Twojego dziecka”

 

 

 

Autorzy innowacji: Ewa Laszczewska, Kinga Dąbek

Rodzaj innowacji: nowatorskie terapie metodyczno-organizacyjne

Miejsce innowacji: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy...

„Masaż Shantala. Dotyk Miłości dla Twojego dziecka”

Innowacja pedagogiczna

„Masaż Shantala. Dotyk Miłości dla Twojego dziecka”

 

Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących innowację:

Ewa Laszczewska, Kinga Dąbek

 

Rodzaj innowacji: organizacyjno - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie z rodzicami oraz ich...