Desing Thinking w Edukacji - Metoda Projektowa

Desing Thinking w Edukacji

Desing Thinking w Edukacji

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

TEMAT INNOWACJI:      Jak skutecznie i empatycznie rozwijać się w szkole?

Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Józefa Piłsudskiego w  Dęblinie
Autorzy: Monika Kornaga, Grażyna Zając
Przedmiot: Koło...