Koło wokalne "Precelki"

Koło wokalne "Precelki"

 

     Koło wokalne „PRECELKI” istnieje w naszej placówce od 2004 roku. W bieżącym roku szkolnym opiekunem koła jest: Dorota Kurzyp.
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych uczniów. Uczestnicy śpiewają piosenki przy akompaniamencie gitary oraz uczą się grać na instrumentach perkusyjnych. Szczególnym celem prowadzenia koła jest:

  • Kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych.
  • Rozbudzanie zamiłowań do indywidualnego
    i zbiorowego muzykowania.
  • Wdrażanie do aktywności artystycznej w szkole i poza nią.
  • Utrwalanie poznanych piosenek oraz nauka nowych.
  • Kształcenie umiejętności samooceny.
  • Przełamywanie lęku, nieśmiałości podczas wystąpień przed publicznością. 
  • Udział w przeglądach piosenki, konkursach, uroczystościach szkolnych i poza szkolnych.

     Bierzemy udział w konkursach i przeglądach nie tylko na terenie naszego miasta. W dorobku mamy także udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Warszawie. Uczniowie na zajęciach najchętniej śpiewają znane piosenki przygotowując swoje interpretacje i wykonania pod okiem i uchem opiekunów. Wesoło i ze śpiewem na ustach mijają nam precelkowe spotkania!


 

XX PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW WOKALNYCH „KOLĘDY I PASTORAŁKI”

16 stycznia 2015 r. zespół wokalny „Precelki” wziął udział w XX Przeglądzie Chórów i Zespołów Wokalnych „Kolędy i Pastorałki” zorganizowanym, jak co roku, przez Miejski Dom Kultury w Dęblinie.