Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / TIK

TIK


Artykuły

CERTYFIKAT

2019-06-17

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – WYKORZYSTANIE TIK W PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

2019-06-08

     20 marca 2019 roku odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na temat: Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkoleniu wzięli również udział nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształczących w Dęblinie.
     Celem szkolenia było przedstawienie nowoczesnych metod dydaktycznych posiłkujących się treściami i narzędziami cyfrowymi wspomagającymi nauczanie przez nauczyciela i uczenie się przez ucznia, nadającymi tym procesom interaktywny, dynamiczny, aktywizujący  i dostosowany do percepcji ucznia charakter.

Czytaj więcej o: SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – WYKORZYSTANIE TIK W PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Aplikacja TOONDOO

2019-04-01

Aplikacja TOONDOO

Tworzymy komiksy w TOONDOO

 

ToonDoo jest to proste narzędzie do tworzenia komiksów. Posiada bogatą bibliotekę grafiki i funkcji. Można go zastosować na większości przedmiotów. Aplikacja jest w języku angielskim.

Czytaj więcej o: Aplikacja TOONDOO

Narzędzia TIK -zastosowanie podczas Konkursu wiedzy matematyczno-przyrodniczej

2019-02-07

.

2019-02-07

5 lutego w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu z wykorzystaniem narzędzi TIK

Temat zajęć: Bezpieczny Internet

Cel główny:
zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii.

Cele szczegółowe:
- uczeń wie , jakie zachowanie mogą być dla niego niebezpieczne,
- uczeń , wie w jaki sposób można uniknąć zagrożeń,
- uczeń, wie jak powinien reagować, gdy się zetknie z zagrożeniami,
- uczeń, zna zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie,
- uczeń potrafi zachować się rozważnie korzystając z Internetu.

Czas trwania zajęć: 45 minut

Metody: burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia interaktywne, quizy.

Forma pracy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: komputer, tablica interaktywna, plansze tematyczne.

 

Czytaj więcej o: .

APLIKACJA EDUCANDY

2019-01-19


Aplikacja pozwala tworzyć nauczycielowi internetowe gry i zabawy. Po utworzeniu zadania generowany jest kod dostępu, który nauczyciel udostępnia uczniom.
Uczniowie mogą grać w gry, które nauczyciel stworzył na swoim urządzeniu, odwiedzając stronę internetową Educandy lub pobierając aplikację
Educandy na swoim tablecie. Gry można również grać na interaktywnej tablicy.
Czytaj więcej o: APLIKACJA EDUCANDY

DARMOWE, OTWARTE WEBINARIA

2019-01-19

Archiwalne nagrania ze spotkań online w ramach programu Aktywna  Tablica - webinaria na temat nowych technologii i stosowania TIK w edukacji można znaleźć pod adresem:

Czytaj więcej o: DARMOWE, OTWARTE WEBINARIA

TIK na zajęciach Kółka przyrodniczego

2018-12-11

     Zajęcia Kółka przyrodniczego z wykorzystaniem TIK odbywają się one w pracowni komputerowej lub pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ,gdzie do dyspozycji mamy nie tylko komputery, rzutniki ale i tablice interaktywne.

Czytaj więcej o: TIK na zajęciach Kółka przyrodniczego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

2018-06-02

Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 09.05.2018r.z przedmiotu biologia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie

2018-05-23


Przejdź do góry