Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Metody pracy

Metody pracy

METODA EEG-BIOFEEDBACK

EEG (Elektroencefalogram) Biofeedback jest metodą terapeutyczną, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej, która umożliwia danej osobie uczenie się zmieniania charakterystyki swych fal mózgowych tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

METODA CH. KNILLA - DOTYK I KOMUNIKACJA

Program ,,Dotyk i Komunikacja’’ Christophera Knilla nazywany jest również ,,sesją kontaktu’’. Przeznaczony jest dla pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mają trudności w komunikacji. Program podkreśla znaczenie dotyku w rozwoju świadomości interpersonalnej,...

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Ruch towarzyszy w życiu człowieka od narodzin do śmierci, ujawniając się w różnych formach jego aktywności. „Język ruchu'' lub inaczej ,,Język ciała" stanowi 70% komunikacji interpersonalnej porozumiewania się ludzi między sobą. Metoda ta nawiązuje do wczesnodziecięcego...

METODA OŚRODKÓW PRACY

Metoda ośrodków pracy to całościowe nauczanie. Pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne uczniów z upośledzeniem umysłowym, którzy mają duże trudności w różnicowaniu, wnioskowaniu,...

METODA DOBREGO STARTU

Zadaniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałanie między tymi funkcjami czyli integracja percepcyjno - motoryczna. 

METODA PORANNEGO KRĘGU

Celem zajęć jest dostarczanie dzieciom określonej ilości jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Spotkanie w kręgu przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, stanowi okazję do spotkania terapeuty i  dzieci jako równych sobie...

METODY PEDAGOGIKI ZABAWY

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka, jest zajęciem przez dzieci lubianym, atrakcyjnym, przyjemnym. W celu wspomagania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, wzbogacania doświadczeń, rozwijania nowych umiejętności korzystamy z metody pedagogiki zabawy w formie:

METODA ARTETERAPII

Arteterapia jest to leczenie poprzez kontakt ze sztuką. Arteterapia wpływa korzystnie na sferę psychiczną i ma ogromne znaczenie dla uwrażliwiania dziecka . W pracy z naszymi uczniami często korzystamy z terapii plastycznej z chromoterapią terapia za pomocą różnych sztuk i technik...

EDUKACJA PRZEZ RUCH

Edukacja przez ruch  to system form i metod kształcenia oraz terapii,  realizujący założenia integracji sensorycznej,  opracowany przez Dorotę Dziamską, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. Istotą tych zajęć jest stwarzanie dziecku...

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i...