Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Metody pracy

Metody pracy


Artykuły

METODA EEG-BIOFEEDBACK

2016-11-25

EEG (Elektroencefalogram) Biofeedback jest metodą terapeutyczną, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej, która umożliwia danej osobie uczenie się zmieniania charakterystyki swych fal mózgowych tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

Czytaj więcej o: METODA EEG-BIOFEEDBACK

METODA CH. KNILLA - DOTYK I KOMUNIKACJA

2015-03-30

Program ,,Dotyk i Komunikacja’’ Christophera Knilla nazywany jest również ,,sesją kontaktu’’. Przeznaczony jest dla pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mają trudności w komunikacji. Program podkreśla znaczenie dotyku w rozwoju świadomości interpersonalnej, kształtowaniu wrażliwości i komunikacji międzyludzkiej.

Czytaj więcej o: METODA CH. KNILLA - DOTYK I KOMUNIKACJA

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

2015-03-29

Ruch towarzyszy w życiu człowieka od narodzin do śmierci, ujawniając się w różnych formach jego aktywności. „Język ruchu'' lub inaczej ,,Język ciała" stanowi 70% komunikacji interpersonalnej porozumiewania się ludzi między sobą. Metoda ta nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Czytaj więcej o: METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

METODA OŚRODKÓW PRACY

2015-03-30

Metoda ośrodków pracy to całościowe nauczanie. Pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne uczniów z upośledzeniem umysłowym, którzy mają duże trudności w różnicowaniu, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, abstrahowaniu, wiązaniu logicznych całości, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, orientacji w nowej sytuacji.

Czytaj więcej o: METODA OŚRODKÓW PRACY

METODA DOBREGO STARTU

2015-03-30

Zadaniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałanie między tymi funkcjami czyli integracja percepcyjno - motoryczna. 

Czytaj więcej o: METODA DOBREGO STARTU

METODA PORANNEGO KRĘGU

2015-03-30

Celem zajęć jest dostarczanie dzieciom określonej ilości jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Spotkanie w kręgu przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, stanowi okazję do spotkania terapeuty i  dzieci jako równych sobie partnerów, sprzyja rozwojowi  komunikacji oraz budowaniu relacji między osobami.

Czytaj więcej o: METODA PORANNEGO KRĘGU

METODY PEDAGOGIKI ZABAWY

2015-03-30

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka, jest zajęciem przez dzieci lubianym, atrakcyjnym, przyjemnym. W celu wspomagania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, wzbogacania doświadczeń, rozwijania nowych umiejętności korzystamy z metody pedagogiki zabawy w formie:

Czytaj więcej o: METODY PEDAGOGIKI ZABAWY

METODA ARTETERAPII

2015-03-30

Arteterapia jest to leczenie poprzez kontakt ze sztuką. Arteterapia wpływa korzystnie na sferę psychiczną i ma ogromne znaczenie dla uwrażliwiania dziecka . W pracy z naszymi uczniami często korzystamy z terapii plastycznej z chromoterapią terapia za pomocą różnych sztuk i technik plastycznych oraz kolorów.

Czytaj więcej o: METODA ARTETERAPII

EDUKACJA PRZEZ RUCH

2015-03-30

Edukacja przez ruch  to system form i metod kształcenia oraz terapii,  realizujący założenia integracji sensorycznej,  opracowany przez Dorotę Dziamską, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. Istotą tych zajęć jest stwarzanie dziecku sytuacji edukacyjnych, w których w miarę swoich możliwości osiągnie ono optymalny poziom rozwoju: intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego.

Czytaj więcej o: EDUKACJA PRZEZ RUCH

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

2015-03-30

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami, aby mogły być użyte w działaniu.

Czytaj więcej o: METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)


Przejdź do góry