Nauka zdalna - WAŻNE INFORMACJE

7.

6.

Drodzy Państwo Rodzice!

Od 25 maja br. realizujemy zajęcia rewalidacyjne, Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci, Indywidualne Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz dydaktyczne dla uczniów klas I – III oraz konsultacje dla uczniów kl. VIII.
Od 1 czerwca...

4.

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice!

        Z powodu trwającego stanu epidemii zw. z zakażeniem wirusem SARS- Cov-2 24. kwietnia 2020r. Minister Edukacji Narodowej podpisał Rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w...

.Komunika- Zagrożenie przemocą w rodzinie

Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce  odnoto wano wzrost liczbyrodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawą załamania się systemuprzeciwdziałania przemocy w rodzinie, a tym samym ochrony i wsparcia dla osóbdoznających przemocy w rodzinie, a w...

Komunikat do Rodziców, Uczniów

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zawieszenie prowadzenia zajęć w szkole zostało przesunięte do przerwy świątecznej. Od 25 marca br. nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość. Nowe przepisy umożliwiają nie tylko zdalną naukę z uwzględnieniem możliwości...

2.