Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nauka zdalna - WAŻNE INFORMACJE


Artykuły

8.

2020-05-27

7.

2020-05-27

6.

2020-05-22

Drodzy Państwo Rodzice!

Od 25 maja br. realizujemy zajęcia rewalidacyjne, Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci, Indywidualne Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz dydaktyczne dla uczniów klas I – III oraz konsultacje dla uczniów kl. VIII.
Od 1 czerwca br. zapraszamy na konsultacje uczniów kl. IV- VIII (po uprzednim umówieniu się z nauczycielem).

Wychowawcy przekażą plan zajęć i harmonogram konsultacji (umieścimy je również na stronie internetowej SOSW).
Dbając o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Państwa dzieci oraz pracowników SOSW proszę o uzupełnienie i przekazanie stosownej dokumentacji (oświadczenie, deklaracja, kwestionariusz, zasady funkcjonowania).
Uczniowie kl. I- III mogą korzystać z całodobowego internatu w dniach od poniedziałku (godz. 7.00) do piątku (godz.17.00) oraz zajęć świetlicowych w dniach (poniedziałek – piątek w godz. 7.00–16.00).

Od 25.05.br. można korzystać z biblioteki szkolnej – wg ustalonych przez bibliotekarza zasad.
Można zapisywać dzieci na obiady; zaleca się korzystanie z przygotowanych w placówce posiłków.
Uczniowie, którzy z różnych powodów nie będą korzystać z zajęć stacjonarnych na terenie SOSW, będą uczyć się w dalszym ciągu w systemie zdalnym.

O zmianach w funkcjonowaniu naszej placówki będą Państwa informować na bieżąco.

Zapraszam serdecznie!

Dyrektor SOSW w Dęblinie, Beata Kursa

Czytaj więcej o: 6.

5.

2020-05-22

4.

2020-04-24

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice!

        Z powodu trwającego stanu epidemii zw. z zakażeniem wirusem SARS- Cov-2 24. kwietnia 2020r. Minister Edukacji Narodowej podpisał Rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do dnia 24. maja br. będzie realizowana nauka na odległość. W dalszym ciągu nauczyciele, specjaliści oraz wychowawcy SOSW w Dęblinie będą wspierać Was, przekazywać wiedzę i umiejętności oraz oceniać Wasze postępy, by móc w czerwcu wystawić oceny roczne. Nasza współpraca realizowana jest za pomocą telefonów (rozmowy, SMS) i komputerów. Mam nadzieję, że już wszyscy mają możliwość podejmowania kontaktów z wykorzystaniem Internetu – Messenger, Facebook, Skype, You Tube i in. Nauczyciele są bardzo kreatywni, dlatego proponują różne rozwiązania, by motywować Was do aktywności.
Przeżywamy wszyscy bardzo trudny czas. Pamiętajcie, że kontakt, rozmowa z drugą osobą jest najlepszą formą relaksu i terapii. Jesteśmy po to, by pomagać sobie nawzajem. Szkoła bez uczniów i rodziców jest bardzo smutna, dlatego oczekujemy, że nasze kontakty (te zdalne) będą systematyczne. Proszę otwarcie przekazywać informacje o trudnościach oraz oczekiwaniach, chwalić się sukcesami, nie tylko dydaktycznymi, a może również proponować inne rozwiązania, które umożliwią  sprawniejsze komunikowanie się.
        Zgodnie z Rozporządzeniem MEN uczniowie klasy 8 przystąpią do egzaminu w dniach 16-18 czerwca br. Nauczyciele będą powtarzać z Wami materiał tak, byście przygotowali się do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Na stronie CKE znajdują się zestawy arkuszy z lat poprzednich – w wolnej chwili proszę podejmować próbę rozwiązywania zadań. Jeśli jakieś zagadnienia sprawią Wam kłopot – pytajcie nauczycieli, Oni Wam na pewno pomogą.
        Dziękuję wszystkim za dotychczasowa współpracę, poświęcony czas, zrozumienie niecodziennej sytuacji… Zachęcam do kontaktu. Bądźmy razem!

           Pozdrawiam gorąco, Beata Kursa.

Czytaj więcej o: 4.

3.

2020-04-21

.Komunika- Zagrożenie przemocą w rodzinie

2020-05-03
Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce  odnoto wano wzrost liczbyrodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawą załamania się systemuprzeciwdziałania przemocy w rodzinie, a tym samym ochrony i wsparcia dla osóbdoznających przemocy w rodzinie, a w szczególności dzieci i młodzieży ZespółInterdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dębliniezwraca się z prośbą o przekazanie uczniom informacji o:bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży  tel. 116 111 czynnymcodziennie od godz. 12.00 do 02.00oraz o lokalnie działających instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniemprzemocy w rodzinie:

  

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul.Rynek 12,  tel. (81) 883 25 05 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od7.30 d0 15.30
2. Komisariat  Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5,  tel. (81) 880 44 10tel. 997,  tel.112 czynny całodobowo
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12,  tel. (81) 883 25 05czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 d0 15.30
4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie  ul. Rynek12, Urząd Miasta Dęblin,  tel. 81 883 02 16 czynny w każdy czwartek w godz.16.00-18.00
5. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieul. Rynek 12  czynny w każdy czwartek  w godz.16.00-18.00
   tel. 600 945 094
6. Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Dęblinie tel. 81 883 05 81 czynnyod poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00
7. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach ul. Kościuszki 21 tel. (81)883 68 00 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 do 15.00
 Z poważaniem Monika  Łysiak- przewodnicząca ZI w Dęblinie
Czytaj więcej o: .Komunika- Zagrożenie przemocą w rodzinie

Komunikat do Rodziców, Uczniów

2020-05-03

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zawieszenie prowadzenia zajęć w szkole zostało przesunięte do przerwy świątecznej. Od 25 marca br. nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość. Nowe przepisy umożliwiają nie tylko zdalną naukę z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci, ale również monitorowanie i sprawdzanie wiedzy, ocenę pracy i postępów ucznia tak, by  przyszłości można było pozytywnie zakończyć rok szkolny. Pamiętajmy o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych – komputera, telefonu, telewizora.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog i Psycholog szkolny pozostają do Państwa dyspozycji.
Podręczniki, materiały ćwiczeniowe pozostawione przez dzieci w szkole lub w internacie można odbierać w godz. 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku.

Gorąco Wszystkich pozdrawiam.

Dyrektor SOSW w Dęblinie- Beata Kursa

Czytaj więcej o: Komunikat do Rodziców, Uczniów

2.

2020-04-21

1.

2020-03-26


Przejdź do góry