Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Publikacje

Publikacje


O krótkim wędzidełku i jego konsekwencjach dla mowy - Fakty i mity.
        (Opracowała: Bożena Zienkiewicz)
 
Tytuł: Woda jako materiał terapeutyczny - Hydroterapia.
      (Opracowała: Grażyna Zając)
 
Tytuł: Metoda Marianny i Christophera Knillów
       Zaj rew - wych Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała.
        (Opracowała: Grażyna Zając)
 
Tytuł: Metoda Marianny i Christophera Knillów
        Program Specjalny – Ch. Knilla.
        (Opracowała: Grażyna Zając)
 
  Tytuł: Metoda Marianny i Christophera Knillów
        Dotyk i komunikacja - M. i CH. Knill
        (Opracowała: Grażyna Zając)
 
Scenariusz zajęć rewalidacyjno -wychowawczych z wykorzystaniem metody malowania 10  palcami
      (Opracowała: Grażyna Zając)
 
Scenariusz zajeć z elementami aromaterapii.
      (Opracowała: Grażyna Zając)
Aromaterapia
      (Opracowała: Grażyna Zając)
 
Scenariusz Andrzejek - „Magia i Czary”
      (Opracowała: Ewa Laszczewska)

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW - „Normy społeczne, a Nasze dzieci.”
      (Opracowała: Marta Czajkowska)

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
     (opracowała: Marta Czajkowska)
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Polska mowa, ukochane polskie słowa”
      (Opracowała: Marta Czajkowska, Bożena Zienkiewicz)

Scenariusz Mam Talent
      (Opracowała:Agata Zahorska)
 
Scenariusz przedstawienia jasełkowego -Wigilijna Opowieść
      (Opracowała:Kinga Dąbek, Agata Zahorska)
 
Scenariusz Pikniku Integracyjnego z okazji Dnia Dzieckapod hasłem ,,Dziki zachód”
(Opracowała: Dorota Kurzyp, Lidia Domańska, Anna Kożuch)

 
Konspekt zajęć świetlicowych - "WIELKA WYPRAWA NA WIOSENNĄ ŁĄKĘ"
(Opracowała:Wioletta Sowa)
 
Regulamin szkolnego konkursu „Zdrowo jem – zdrowo żyję”
(Opracowała:Wioletta Sowa)
 
Konspekt zajęć świetlicowych: "Mój Pluszowy Miś"
(Opracowała:Wioletta Sowa)
 
Konspekt zajęć dydaktycznych - Po jakich spółgłoskach piszemy rz?
(Opracowała:Marta Czajowska)
 
Regulamin szkolnego konkursu pięknego pisania
(Opracowała:Marta Czajkowska)
 
Warsztaty edukacyjne dla rodziców - "Nastolatki w sieci"
(Opracowała:Marta Czajkowska)
 
 ,,Co kulturalny uczeń powinien wiedzieć"
(Opracowała:Agnieszka Krasuska)
 
 ,, Coś dla wychowawców czyli zabawy integrujące grupę/klasę"
(Opracowała:Agnieszka Krasuska)
 
  Program koła rękodzielniczego,,Manufakturka"
(Opracowała:Agnieszka Krasuska)
 
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
(Opracowała:Agnieszka Krasuska)
 
 Życie i rozwój człowieka a rzeczywistość wirtualna.
 
  Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - rada szkoleniowa
        (Opracowała: Marta Czajkowska)
 
  Konspekt lekcji bibliotecznej - Poznajemy książki dla dzieci i ich twórców
        (Opracowała: Marta Czajkowska)
 
  Konspekt zajęć dydaktycznych- My zasady dobrze znamy, ortografii się nie damy – pisownia wyrazów z ch i h.
        (Opracowała: Marta Czajkowska)
 
Program koła młodego czytelnika
      (Opracowała:Marta Czajkowska)
 
  Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Pieśń o Marszałku”
         (Opracowała: Marta Czajkowska, Bożena Zienkiewicz)
 
  Regulamin   szkolnego   konkursu   pięknego   czytania pod   hasłem  „W świecie kolorów”
        (Opracowała: Marta Czajkowska)
 
Biblioterapia jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo
        (Opracowała: Marta Czajkowska)

Orzeł Biały symbolem państwa polskiego
(Opracowała: Marta Czajkowska)

Scenariusz otrzęsin
(Opracowała: Marta Czajkowska)
 
Metoda dobrego startu
(Opracowała: Laszczewska Iwona, Sowa Wioletta)
 
Potrzeby dziecka, powinności rodzica
(Opracowała: Wioletta Sowa)
 
Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
(Opracowała: Kinga Dąbek)
 
Marszałek Józef Piłsudski
(Opracowała: Małgorzata Wojdat, Kinga Dąbek)

Konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej "Jesień w przyrodzie"
(Opracowała: Monika Kornaga, Małgorzata Wojdat)

Metody aktywizujące na lekcjach WOS w szkole specjalnej
(Opracowała: Kinga Dąbek)

Mózgowe porażenie dziecięce
(Opracowała: Ewa Laszczewska)

Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko niewidome i słabo widzące
(Opracowała: Grażyna Zając)
 
Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
(Opracowała: Agata Zahorska)
 
Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z upośledzeniem umysłowym
(Opracowała: Agata Zahorska)
 
Przykłady wróżb andrzejkowych
(Opracowała: Grażyna Zając)
 
Dziecko trudne nie znaczy niemożliwe
(Opracowała: Monika Kornaga)
 
Metoda F.C - ułatwionej komunikacji
(Opracowała: Katarzyna Pilch)
 
Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo
(Opracował: Marcin Paśnicki)
 
Program czytelniczy "W Świecie Książek"
(Opracowała: Lidia Domańska, Barbara Marczak)
 
Program przeciwdziałaniu agresji i przemocy
(Opracowała: Lidia Domańska)
 
Referat "Czym jest zdrowie?"
(Opracowała: Lidia Domańska)
 
Scenariusz zajęć wychowawczych - "Zdrowie przede wszystkim - witaminy"
(Opracowała: Lidia Domańska)
 
Rola i znaczenie zajęć rewalidacyjnych w kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(Opracowała: Elżbieta Kalbarczyk)
 
Zjawisko agresji w szkole
(Opracowała: Lidia Domańska)
 
Bajki terapeutyczne jako metoda obniżania lęku u dzieci
(Opracowała: Elżbieta Kalabarczyk)
 
Szkolny program profilaktyki - "Szkoła bez przemocy i nałogów"
(Opracowały: Elżbieta Kopera, Monika Kornaga, Anna Kożuch, Jolanta Kutera, Małgorzata Wojdat, Bożena Zienkiewicz)
 
Postrzeganie zjawiska cierpienia przez ludzi niepełnosprawnych intelektualnie
(Opracowała: Urszula Garwolińska)
 
Odzyskanie Niepodległości Polski - 11 listopada 1918 r.
(Opracowały: Jolanta Tarka, Monika Kornaga)
 
Kiedy mówimy o ADHD? Jak pomóc dziecku z ADHD?
(Opracowała: Jolanta Tarka)
 
Mobbing w szkole
(Opracowała: Jolanta Tarka)
 
Wartości rewalidacyjne metody W. Sherborne w rozwoju dziecka
(Opracowały: Jolanta Tarka, Ewa Zamojska)
 
Scenariusz przedstawiania z okazji Święta Edukacji Narodowej
(Opracowały: Marta Słomiana Joanna Wiejak)
 
Małe formy teatralne
(Opracowała: Jolanta Kutera)
 
Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową
(Opracowała: Jolanta Kutera)
 
Na podłodze wybryki - czyli szkolenie metodą Weroniki
(Opracowała: Iwona Laszczewska)
 
Trudniejsze zadanie - nie znaczy niemożliwe
(Opracowały: Agnieszka Krasuska, Iwona Laszczewska)

Scenariusz z muzyki z rytmiką
(Opracowała: Iwona Pawlińska)

 

 


Przejdź do góry