Rok szkolny 2020/2021

Działania prozdrowotne

Harmonogram działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2020/2021

 Program Trzymaj Formę i Szkoła Promująca Zdrowie

Priorytety:

-        Promowanie zdrowego stylu życia.

-        Utrwalanie  zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej....