SPDP -INFORMACJE

PREZENTACJA

 ↓

 

 


Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata i ma na celu przygotowanie młodzieży do dorosłego życia, radzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w życiu rodzinnym jak i społecznym. Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie umiejętności, które w przyszłości wesprą aktywizację zawodową absolwentów szkoły.

W SPdP realizowane są następujące zajęcia edukacyjne:

-        funkcjonowanie osobiste i społeczne,

-        zajęcia rozwijające komunikowanie się

-        zajęcia kształtujące kreatywność,

-        przysposobienie do pracy,

-        wychowanie fizyczne,

-        religia/etyka.

Większość zajęć ma charakter praktyczny, uczniowie rozwijają swoje umiejętności rękodzielnicze, kulinarne, poznają podstawy majsterkowania, krawiectwa, pracy w ogrodzie, uczą się prac porządkowych, samodzielnego dokonywania zakupów, załatwiania spraw urzędowych, wypełniania dokumentów, a także korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i  obsługi urządzeń biurowych.

Zajęcia dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów, prowadzone są w  ciekawy i przystępny sposób z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Kinga Dąbek

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/170/2020 RADY MIASTA DĘBLIN Z DNIA 06.05.2020 W SPRAWIE UTWORZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DĘBLINIE PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8 I NADANIA STATUTU.