REKRUTACJA

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 6.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 19 stycznia 2021 r.

 

 


 

 

 


 

Uwaga!

Nabór do Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 „Iskierka”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie na rok szkolny 2020/2021

Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną).

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej www.sosw.deblin.pl

 

SZANOWNI RODZICE, JUŻ RUSZAMY !

Od 1 września 2020

dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
są przedszkolakami w nowo otwartym
Miejskim Przedszkolu  Specjalnym nr 5 "ISKIERKA" w Dęblinie.
 Placówka  działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.

 

Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnością ruchowa w tym z afazją, autyzmem lub niepełnosprawnością  sprzężoną,

maluchy w wieku od 3 do 6 lat ( w wyjątkowych sytuacjach po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku życia).

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie
w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie:
wniosku rodziców (prawnych opiekunów)

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok w miarę posiadanych miejsc.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

GABINET DYREKTORA 
nr tel.: 81 88-30-635
nr tel. kom.: 726-101-313

 

SEKRETARIAT SOSW
nr tel./fax: 81 88-30-017
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30

 

 

 

1.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 5 „ISKIERKA”  w DĘBLINIE