Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności


Artykuły

KONKURS

2020-05-17

1. PIOTR K.     

         

5. DIANA K. 

             

2. NATALIA B.

 

6. MONIKA G.

 

 

3. KACPER Z.

 

7. KAMILA B.

 

4.JAKUB S.

 

 

 

8. WIKTORIA K.

 

 

9. MAKSYMILIAN.K

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: KONKURS

HOSPICJUM

2020-05-13

.

2020-05-07


Nowe PRZEDSZKOLE I SZKOŁA w Dęblinie!

           W SOSW w Dęblinie otwieramy Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 „Iskierka” oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Od 1 września  2020 roku  w naszej placówce będą dzieci i młodzież od 3. do 24. roku życia. Czeka na nich wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów oraz baza edukacyjna, jakiej nie posiada nikt w okolicy! Sale lekcyjne, Internat, Sale Integracji Sensorycznej, gabinet rehabilitacji, Biofeedbacku i logopedii, pracownie: kulinarna, informatyczna (nowy sprzęt komputerowy – nagroda w konkursie OSE!), sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka i inne.
           Dziękujemy Wszystkim, którzy dostrzegając potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wykazali inicjatywę i trud przy tworzeniu nowych placówek. Jesteśmy wdzięczni Pani Burmistrz naszego Miasta, Beacie Siedleckiej, całej Radzie Miasta Dęblin, z Panem przewodniczącym Maciejem Krygrowskim na czele, Przewodniczącemu Panu Piotrowi Łysoniowi, całej Radzie Powiatu Ryckiego oraz Staroście Powiatu Ryckiego, Panu Dariuszowi Szczygielskiemu i Wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji naszych planów. To dzięki Państwu nasza młodzież nie będzie musiała dojeżdżać do odległych szkół, a przedszkolaki będą mogły bawić się i rozwijać w małych grupach do 5. osób w nowoczesnym, doskonale  wyposażonym przedszkolu.
            Naszym priorytetem jest edukacja i rozwój dzieci; obecnie prowadzimy zdalne nauczanie i przygotowujemy naszą placówkę do nowego roku szkolnego. Motywują nas do tego dzieci, gdyż Ich radość  jest najpiękniejszą nagrodą…

Dziękujemy i zapraszamy do SOSW w Dęblinie!

Czytaj więcej o: .

.

2020-05-07

KOMUNIKAT

2020-05-02

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Mimo naszych starań, z przyczyn niezależnych od nas, realizacja zdalnego nauczania w czasie rzeczywistym okazuje się niemożliwa. Serwery są przeciążone, pojawiają się różnego typu błędy, zakładki do zdalnego nauczania nie są aktywne.
W związku z tym prosimy o cierpliwość. Mamy nadzieję, że uczniowie będą mogli realizować zadane treści po weekendzie majowym.

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

.

2020-05-02

.

2020-05-02

.

2020-04-29

.

2020-04-22

.

2020-04-22
Szanowni Państwo
W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce  odnoto wano wzrost liczbyrodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawą załamania się  systemuprzeciwdziałania przemocy w rodzinie, a tym samym ochrony i wsparcia dla osóbdoznających przemocy w rodzinie, a w szczególności dzieci i młodzieży ZespółInterdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dębliniezwraca się z prośbą o przekazanie uczniom informacji o:bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży  tel. 116 111 czynnymcodziennie od godz. 12.00 do 02.00oraz o lokalnie działających instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniemprzemocy w rodzinie: 
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul.Rynek 12,  tel. (81) 883 25 05 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od7.30 d0 15.30
2. Komisariat  Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5,  tel. (81) 880 44 10tel. 997,  tel.112 czynny całodobowo
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12,  tel. (81) 883 25 05czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 d0 15.30
4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie  ul. Rynek12, Urząd Miasta Dęblin,  tel. 81 883 02 16 czynny w każdy czwartek w godz.16.00-18.00
5. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieul. Rynek 12  czynny w każdy czwartek  w godz.16.00-18.00
   tel. 600 945 094

6. Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Dęblinie tel. 81 883 05 81 czynnyod poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00
7. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach ul. Kościuszki 21 tel. (81)883 68 00 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 do 15.00
 Z poważaniem Monika  Łysiak- przewodnicząca ZI w Dęblinie
Czytaj więcej o: .


Przejdź do góry