WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

w SOSW w Dęblinie!

 

Rozszerzamy naszą ofertę o w/w pomoc dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.

Specjaliści oczekują na dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie:

  •      Fizjoterapii
  •      Integracji Sensorycznej
  •      Logopedii
  •      Terapii pedagogicznej i psychologicznej
  •      Surdoterapii
  •      Tyfloterapii

       Te wielospecjalistyczne zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego.
Zajęcia organizowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu
wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymiar zajęć wynosi 8 godzin miesięcznie.
       Zespół Wczesnego Wspomagania to wysoko wykwalifikowana kadra, która dokonuje diagnozy potrzeb psychofizycznych i opracowuje indywidualny program dla dziecka.
      Drodzy Rodzice pamiętajmy, że stymulacja sfer rozwojowych skutkuje zmniejszeniem opóźnień i jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie.
                                             

          Zapraszamy do zwiedzania naszej placówki
          i udziału w zajęciach WWRD.

 

 

.

 

ETAPY ROZWOJU CHWYTU

     ETAPY ROZWOJU CHWYTU

1. Odruch chwytny

Występuje do 4 miesiąca życia. Wprowadzając palec lub przedmiot do otwartej dłoni dziecka, noworodek odruchowo zgina palce i chwyta przedmiot stymulacji. Kciuk nie jest zaangażowany w takcie trzymania. Nie występuje świadome...