ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica Szkolna SOSW w Dęblinie

 

Świetlica - szkolną przestrzenią czasu wolnego

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY:

  1. Integracja uczniów i formowanie ich osobowości, wspieranie prawidłowej postawy społecznej.
  2. Przestrzeganie zasad bhp, regulaminu świetlicy, planu zajęć dnia.
  3. Obcowanie z kulturą na, co dzień.
  4. Racjonalne wykorzystanie pobytu w świetlicy na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.
  5. Uczenie uczniów zaradności, monitorowanie i wspomaganie ich rozwoju.
  6. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.
  7. Przeciwdziałanie przemocy w świetlicy oraz zapobieganie powstawaniu problemów z nią związanych.
  8. Dbanie o naturalne środowisko człowieka, zbiórka zużytych baterii, makulatury oraz nakrętek
  9. Egzekwowanie praw i obowiązków ucznia oraz praw człowieka.

 

W świetlicy prowadzone są zajęcia:
czytelnicze, zajęcia plastyczno- techniczne, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia muzyczne,
zajęcia ruchowe.

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek - 7.00 - 8.00

                 10.45 - 16.15

Wtorek - 7.00 - 8.00

            10.45 - 16.15

Środa - 7.00 – 8.00

           10.45 - 16.15

Czwartek - 7.00 – 8.00

             10.45 - 16.15

Piątek - 7.00 – 8.00

            10.45 - 16.00

 

 

Wychowawca świetlicy: Sowa Wioletta