Szachy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  „SZACHY W SZKOLE”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Dęblinie została wdrożona innowacja „Szachy w szkole”. Projekt ruszył we wrześniu 2020r.

 Celem tego projektu  jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Edukacja przez szachy pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów  i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej.

 Założenia organizacyjne innowacji mają na celu dwuletnią naukę gry w szachy. Co więcej, nauczyciel realizujący innowację, planuje współpracę z Małopolskim Związkiem Szachowym, który zapewnia wsparcie dla szkół w organizacji turniejów dla uczestników projektu „Szachy w szkole” (w drugim roku realizacji).

Czymże więc są szachy? W naszym rozumieniu to nic innego, jak narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności  wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy  w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że   bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy,  musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc  wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, można określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka:

1. Królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia koordynację ruchów,

2. Szachy to żywa lekcja geometrii, powiększa objętość pamięci wzrokowej,

3. Gra w szachy uczy logicznego myślenia według torów przyczynowoskutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków.

4. Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, wyobraźnia,

5.Uczy radzenia sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji,

6. Trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu,

7.Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika,

8. Młody szachista uczy się nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi,

9.Szachy uczą dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji,

10.Szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.

 

Fachowa literatura, która towarzyszy uczniom przez czas trwania projektu, jest dobrym wsparciem metodycznym. Obrazuje i wspomaga  w zrozumieniu przez ucznia prezentowanych zasad gry w szachy.

 

 

Turniej Szachowy

19 maja grupka uczniów wyjechała na Turniej Szachowy do Warszawy w ramach Innowacji Pedagogicznej. Turniej odbył się w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego na zaproszenie przez Pana Mateusza Klimowicza. Dzień pełen wrażeń, emocji, niespodzianek. Wyjechaliśmy z...