Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie została wyznaczona Pani Marta Czajkowska

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • - wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do SOSW w Dęblinie, 
  • - przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • - monitorowanie działalności SOSW w Dęblinie  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Kontakt:
Marta Czajkowska
Koordynator do spraw dostępności
81 8830 017