Aktualności dla rodziców

PP-P w Dęblinie

Dzień dobry,

W nawiązaniu do spotkania Dyrektora PP-P w Dęblinie z Dyrektorami Szkół w dniu 10.02.2021 r. na temat ścisłej współpracy w planowaniu i realizacji  zadań wspierających dzieci, uczniów i rodziców, przesyłam zgodnie z naszymi ustaleniami i Państwa zgodą informację...