Rok szkolny 2021/2022

.

DROGA DO ZDROWIA                         

W zespole edukacyjno-terapeutycznym nr 4 cyklicznie odbywały się zajęcia promujące zdrowy styl życia. Uczniowie poznawali zasady zdrowego odżywiania zgodnie z piramidą żywienia oraz dowiedzieli się, jak poszczególne...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu

 W dniu 02 czerwca 2022 r. ogłoszono wyniki  konkursu plastycznego pt. „Mój sposób na

zdrowie” w ramach programu „Trzymaj Formę”. Nagrody wręczono w kategorii pracy indywidualnej i zespołowej.

W kategorii indywidualnej:

I miejsce zajął uczeń...

Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Mój sposób na zdrowie”

w ramach programu

„Trzymaj Formę

Regulamin Konkursu:

  1. Cele Konkursu:

✓ Propagowanie idei zdrowego stylu życia.

✓ Pobudzanie w uczniach chęci tworzenia własnego stylu życia jako...