Koło przyrodnicze

Aktywni Błękitni w SOSW w Dęblinie

Aktywni błękitni to projekt realizowany od listopada 2021r do czerwca 2022r.Plan działań zakłada realizację zadań objętych patronatem Ministerstwa Edukacji i   Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Święto lasów

 

Lasy zajmują coraz mniejszą powierzchnię zarówno Polski jak i świata. Zmieniające się warunki środowiska oraz ingerencja człowieka sprawia, że zanikają rośliny oraz zwierzęta ekosystemów leśnych. Uczestnicy zajęć przyrodniczych wiedzą, jaki wpływ mają...

Dzień wody 22 marca

Dzień wody 22 marca

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. W naszej placówce tradycyjnie uczniowie pogłębili, uzupełnili wiedzę na temat zasobów wody, jej występowania, zastosowania oraz zanieczyszczenia....

Dzień Małpy

Międzynarodowy Dzień Małpy       14 grudnia

Koło Młodych Ekologów pamięta o zwierzętach. Tym razem wycieczka wirtualna do Zoo oraz plakaty ,  ciekawostki i filmy o ….małpach. Znacie polską  małpę komiksową? Dla pierwszego ucznia, który odnajdzie i przyniesie tę ...

Jeż

10 Listopada

Dzień Jeża

Łąka

Wycieczka na Łąkę kwietną 

     Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor SPZOZ Dęblin Rynek Urszuli Pielackiej - Chodoła uczniowie Koła Młodych Ekologów działającego w ośrodku mieli okazję zapoznać się z gatunkami roślin na Kwietnej łące. Podziwiali barwy i zapachy...

DZIEŃ DRZEWA

DZIEŃ DRZEWA

                                                                                                                                             ...