Koło informatyczne

Szkolne koło informatyczne

Program koła informatycznego jest skierowany dla uczniów Szkoły Podstawowej. Każdy z uczniów ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Zadaniem koła jest dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z komputerem, oprogramowaniem...