Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowskiSamorząd Uczniowski jest w świetle obowiązującego prawa jednym z organów szkoły, niezależnym od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Powołanie Samorządu Uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Zgodnie z jej zapisem Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wyłaniająswoich przedstawicieli zasiadających w organach SU.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Zarząd Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać problemy uczniów a także podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Rolę doradcy spełniają opiekunowie Samorządu, wybrani przez uczniów spośród nauczycieli szkoły.

W naszej placówce samorządność uczniowska ma wieloletnią tradycję. Działalność opiera się głównie na tworzonym co roku Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego, który jest opracowywany z pomocą opiekunów i zatwierdzany podczas Zarządu SU.

Do corocznych przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd należą między innymi:

  • przeprowadzenie zabawy otrzęsinowej połączonej z pasowaniem na ucznia,
  • przygotowanie własnoręcznie wykonanych upominków dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  • nadzorowanie konkursu na Super Klasę,
  • przeprowadzenie zbiórki charytatywnej dla ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza",
  • współudział w zorganizowaniu zabawy andrzejkowej,
  • przeprowadzenie poczty walentynkowej,
  • organizowanie licznych konkursów,
  • uczestniczenie w przygotowaniach szkolnych imprez,
  • uaktualnianie gazetki ściennej SU.

Działalność Samorządu ma nieocenione znaczenie dla rozwoju społecznego naszych uczniów. Dzięki pracy na rzecz społeczności szkolnej uczą się oni efektywnego współdziałania, myślenia w kategoriach wspólnego dobra, realnego planowania działań i odpowiedzialności za własne decyzje. Samorządność szkolna to przecież nic innego jak stopniowe wdrażanie młodych ludzi do prawidłowego funkcjonowania w sferze publicznej poprzez wpajanie zachowań prospołecznych i zasad demokratycznych.

 

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W nowym roku szkolnym 2020/2021 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu największą liczbę głosów otrzymali:

...........  -przewodnicząca

............ -zastępca

............-skarbnik

Uczniowie dokonali również wyboru opiekunów Samorządu.

Zostali nimi: Joanna Wiejak, Grażyna Zając, Paweł Jaraszek

 


Przejdź do góry