Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2020r. -01.01.2021r.
3. I  półrocze - 01.09.2020r.- 29.01.2021r.
4. II półrocze – 15.02.2021r.- 25.06.2021r.
5. Ferie zimowe w województwie lubelskim - 01.02.2021 - 14.02.2021r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna - 01.04.2021r. – 06.04.2021r.
7. Zakończenie zajęć dydaktycznych – 25.06.2021r.
8. Ferie letnie (wakacje) – 26.06.2021r. – 31.08.2021r.

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 
12 listopada 2020r. (czwartek)
13 listopada 2020r. (piątek)
04 stycznia 2021r. (poniedziałek)
05 stycznia 2021r. (wtorek)
25,26,27 maja 2021r. (wtorek,środa,czwartek)
04 czerwca 2021r. (piątek)

W w/w dniach szkołą zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

 

Wszystkich Świętych- 1 listopada 2020r ( niedziela)
Święto Niepodległości – 11 listopada 2020r. (środa)
Boże Narodzenie- 25- 26 grudnia 2020r. (piątek, sobota)
Nowy Rok – 1 stycznia 2021r. (piątek)
Trzech Króli – 6 stycznia 2021r. (środa)
Wielkanoc - 04- 05 kwietnia 2021r. (niedziela, poniedziałek)
Święto Pracy- 1 maja 2021r. (sobota)
Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2021r. (poniedziałek)
Boże Ciało –03 czerwca 2021r. (czwartek)

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

klasa 8 SP

 

Termin główny:

 

  • język polski –  25 maja 2021r. (wtorek)–godz. 9:00
  • matematyka26 maja 2021r.(środa) –godz. 9:00 
  • język obcy nowożytny –  27 maja 2021r.(czwartek) –godz.9:00

 

Termin dodatkowy:

 

  • język polski –  16 czerwca 2021r. (środa)–godz. 9:00
  • matematyka –  17 czerwca 2021r.(czwartek) –godz. 9:00
  • język obcy nowożytny –  18czerwca 2021 r.(piątek) –godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 9 lipca 2021r.