Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2022r.(czwartek)

2. Zimowa przerwa świąteczna -23 grudnia 2022 r.-01.01.2023r.

3. I półrocze - 01.09.2022r.- 13.01.2023r.

4. II półrocze – 30.01.2023r.- 23.06.2023r.

5. Ferie zimowe w województwie lubelskim - 16 – 29 stycznia 2023 r.

6. Wiosenna przerwa świąteczna - 06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach- 23 czerwca 2023 r.

8. Ferie letnie - 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w SP nr 1 i SPdP

2 września 2022r. (piątek)

31 października (poniedziałek)

2 maja 2023r. (wtorek)

4 maja 2023r. (czwartek)

5 maja 2023r. (piątek)

9 czerwca 2023r. (piątek)

25,26 maja 2023r.(czwartek, piątek)

W w/w dniach szkołą zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022r.(czwartek)
 • Święto Edukacji Narodowej -14 października 2022r. (piątek)
 • Wszystkich Świętych- 1 listopada 2022r ( wtorek)
 • Święto Niepodległości – 11 listopada 20221r. (piątek)
 • Boże Narodzenie- 25- 26 grudnia 2022r. (niedziela, poniedziałek)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023r. (niedziela)
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023r. (piątek)
 • Wielkanoc - 9- 10 kwietnia 2023r. (niedziela, poniedziałek)
 • Święto Pracy- 1 maja 2023r. (poniedziałek)
 • Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2023r. (środa)
 • Boże Ciało –9 czerwca 2023r. (czwartek)
 • Zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2023r. (piątek)

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

klasa 8 SP

 

Termin główny:

 • język polski –  23 maja 2023r.(wtorek)– godz. 9:00
 • matematyka –  24 maja 2023r.(środa) – godz. 9:00 
 • język obcy nowożytny –  25 maja 2023r.(czwartek) – godz.9:00

 

Termin dodatkowy:

 • język polski –  12 czerwca 2023r. (poniedziałek)– godz. 9:00
 • matematyka –  13 czerwca 2023r.(wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny14 czerwca 2023 r.(środa) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
6 lipca 2023 r.