Koło folkowe "Dana, dana…"

Koło folkowe powstało w naszej szkole w minionym roku szkolnym. Tworząc je pragnęliśmy wyjść naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów, a także dać im możliwość bliższego zaznajomienia się z kulturą i tradycją ludową. Początkowo nasze działania były skoncentrowane na dziedzictwie folklorystycznym regionu Lubelszczyzny.

W bieżącym roku szkolnym pragniemy poszerzyć krąg zainteresowań na inne regiony Polski, po to, aby uczestnicy zajęć mieli pełniejszy obraz bogactwa i różnorodności kultury ludowej naszego kraju. Miłość i szacunek do ojczyzny rodzi się i dojrzewa tylko poprzez bezpośrednie obcowanie z jej dziedzictwem kulturowym, autentyczne i głębokie przeżywanie sztuki, osobiste zaangażowanie w organizowane uroczystości i wydarzenia. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną takie namacalne doświadczanie zjawisk społeczno-kulturowych ma ponadto ogromną wartość terapeutyczną. Stają się oni bardziej otwarci na kontakty międzyludzkie, wyzbywają się kompleksów, wzrasta ich samoocena i wiara we własne możliwości. Rozwijają się emocjonalnie, usprawniają zaburzone funkcje. Proponowane przez nas zajęcia mają urozmaicony charakter, dzięki czemu unikamy rutyny, zniechęcenia i znużenia ze strony uczestników.

Zajęcia opierają się na tradycjach i obrzędach ludowych różnych regionów Polski. Punktem wyjścia wszystkich spotkań jest taniec ludowy i muzyka. Uczniowie mają okazję zapoznać się z elementami folkloru: obrzędami, obyczajami, strojami regionu, legendami, śpiewami i tańcem. Przewidziane są również wycieczki, zajęcia kulinarne, rękodzielnicze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia przeznaczone są dla chętnych uczniów i odbywają się raz w tygodniu lub częściej według potrzeb.

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Kinga Dąbek, Agata Zahorska, Ewa Laszczewska

Cele szczegółowe:
- Rozwijanie zainteresowań muzyka ludową, piosenką i tańcem.
- Nauka wybranego tańca ludowego pochodzącego z jednego z regionów Polski.
- Umożliwianie uczniom ciekawego i twórczego spędzania czasu.
- Poznanie swoich „korzeni", identyfikowanie się z kultura polską.
- Kształtowanie poczucia dumy z własnego dziedzictwa kulturowego
- Rozbudzanie szacunku do wytworów sztuki ludowej i jej twórców.
- Tworzenie koleżeńskiej, serdecznej atmosfery w grupie.
- Oddziaływanie terapeutyczne poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji.

Program

PROGRAM KOŁĄ FOLKOWEGO

„DANA, DANA…”

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Autor: Ewa Laszczewska - 28.09.2018r.