Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Patron

Patron

PODSTAWOWE INFORMACJE

JÓZEF KLEMENS PIŁSUDSKI (naczelnik, komendant, marszałek), Marszałek Polski

Data i miejsce urodzenia: 5 grudnia 1867
Zułów, Imperium Rosyjskie

Data i miejsce śmierci: 12 maja 1935
Warszawa, Polska

Kariera wojskowa: W służbie od 1913 (regularne oddziały)

Stanowiska: Naczelnik Państwa, Wódz Naczelny Wojska Polskiego, premier Polski, Marszałek Polski, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, minister spraw wojskowych

 

ŻYCIORYS

JÓZEF KLEMENS PIŁSUDSKI - urodzony  5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem, polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918-1922 i Wódz Naczelny Armii Polskiej od 11 listopada 1918, Pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926, w wyniku przeprowadzonego zamachu stanu. Nosił pseudonimy: Wiktor, Mieczysław, Ziuk, Pan Marian; później powszechnie zwany Dziadkiem lub Marszałkiem, a przez swych dawnych żołnierzy Komendantem. Zmarł 12 maja 1935 w Warszawie po długotrwałej chorobie; pochowany został na Wawelu, jego serce spoczęło w grobie matki na cmentarzu w Wilnie.

 

KALENDARIUM

5 XII 1867 - w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Klemens - czwarte dziecko Józefa Wincentego Piłsudskiego i Marii z Billewiczów
1885 - matura i początek studiów medycznych w Charkowie
1887 - pierwsze aresztowanie i zesłanie na pięć lat na Syberię
1893 - początek działalności politycznej w PPS
1900 - ponowne aresztowanie i ucieczka z więzienia
1906 - utworzenie własnej partii PPS - Frakcja Rewolucyjna; objęcie kierownictwa nad organizacją bojową PPS
1908 - utworzenie we Lwowie Związku Walki Czynnej
6 VIII 1914 - Wymarsz 1. Kompanii Kadrowej z Krakowa
1914 - 1916 - walki Legionów na froncie przeciwko Rosji
VII 1917 - "Kryzys Przysięgowy"; aresztowanie i wezwanie do Magdeburga
22 XI 1918 - objęcie stanowiska tymczasowego naczelnika państwa (11 listopada przejął władzę nad wojskiem)
1919 - 1920 - dowodzenie działaniami w wojnie polsko-bolszewickiej jako Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa
19 III 1920 - nominacja na Pierwszego Marszałka Polski
1923 - wycofanie się z życia politycznego
V 1926 - kierowanie polityką państwa i wojskiem; pełnienie funkcji: ministra spraw wojskowych i od sierpnia - generalnego inspektora sił zbrojnych (październik 1926 - czerwiec 1928 i sierpień - grudzień 1930 - premier)
12 V 1935 - śmierć Józefa Piłsudskiego w wyniku choroby nowotworowej.

 

 

CIEKAWOSTKI

CZY WIESZ, ŻE...?

JEDNĄ Z ULUBIONYCH ROZRYWEK MARSZAŁKA BYŁO STAWIANIE PASJANSA.

 

CZY WIESZ, ŻE...?

JÓZEF PIŁSUDSKI MIAŁ OGROMNE POCZUCIE HUMORU I LUBIŁ SMIAĆ SIĘ NAWET Z SIEBIE SAMEGO. BARDZO LUBIŁ KARYKATURY NA SWÓJ TEMAT.

 

CZY WIESZ, ŻE...?

JÓZEF PIŁSUDSKI DUŻO CHODZIŁ, UWIELBIAŁ SAMOTNE SPACERY PO PARKU ŁAZIENKOWSKIM. NIE ŻYCZYŁ SOBIE ABY W TYM CZASIE ZNALAZŁ SIĘ WOKÓŁ NIEGO CHOCIAŻBY JEDEN FUNKCJONARIUSZ OCHRONY.

 

CZY WIESZ, ŻE...?

JÓZEF PIŁSUDSKI BARDZO LUBIŁ PRACOWAĆ W NOCY - CZĘSTO DYKTOWAŁ WTEDY DOKUMENTY SWOJEJ ŻONIE, KRAŻĄC PO POKOJU.

 

CZY WIESZ, ŻE...?

JÓZEF PIŁSUDSKI SWOBODNIE POSŁUGIWAŁ SIĘ JĘZYKAMI POLSKIM, ROSYJSKIM, FRANCUSKIM I NIEMIECKIM.

 

CZY WIESZ, ŻE...?

OJCEM ZOSTAŁ JAKO PIĘĆDZIESIĘCIOLATEK! ZATEM W CZASIE, GDY INNI MĘŻCZYŹNI ZOSTAJĄ DZIADKAMI. MIAŁ DWIE CÓRKI WANDĘ I JAGODĘ. BYĆ MOŻE JEGO WIEK SPRAWIAŁ, ŻE KOCHAŁ JE BARDZO I BYŁ Z NICH NIEZWYKLE DUMNY.

 

 

GALERIA

 Józef Piłsudski jako uczeń w I Gimnazjum w Wilnie.

 

Legiony Polskie 1914. Piłsudski dokonujący przeglądu oddziałów 

 

Józef Piłsudski, na lewej piersi, obok wstążki Krzyża Walecznych z trzema okuciami widoczny jest znak oficerski tzw. „Parasol”.

 

Sulejówek, Pomnik Józefa Piłsudskiego z córkami w Sulejówku 

 

Milusin, dworek marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Obecnie Muzeum Józefa Piłsudskiego.

 

Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance

 

Plac Litewski i Marszałek Piłsudski na Kasztance

 

Z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, został wydany banknot menniczy z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego,
w nakładzie 80.000 sztuk, o nominale 10zł.