Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / TIK

TIK

Artykuły

Materiały

2019-11-22

OSEhero

2019-11-05

Nasz nauczyciel Pani Elżbieta Kopera została zaakceptowana do programu OSEhero.

We wrześniu 2019r. wzięliśmy udziału w inicjatywie „Szukamy Supernauczycieli OSEhero – bohaterów nowych technologii w szkole”. Naszym kandydatem została Pani Elżbieta Kopera. Bardzo się cieszymy, że jej kandydatura została zaakceptowana. OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć   Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek, działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Pani Ela dołączyła do Ligii Bohaterów OSE, a jej zgłoszenie możemy odnaleźć na stronie internetowej projektu: https://osehero.pl/ Gratulujemy!!!

Czytaj więcej o: OSEhero

CERTYFIKAT

2019-10-13

.

2019-09-25

CERTYFIKAT

2019-06-17

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – WYKORZYSTANIE TIK W PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

2019-06-08

     20 marca 2019 roku odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na temat: Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkoleniu wzięli również udział nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształczących w Dęblinie.
     Celem szkolenia było przedstawienie nowoczesnych metod dydaktycznych posiłkujących się treściami i narzędziami cyfrowymi wspomagającymi nauczanie przez nauczyciela i uczenie się przez ucznia, nadającymi tym procesom interaktywny, dynamiczny, aktywizujący  i dostosowany do percepcji ucznia charakter.

Czytaj więcej o: SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – WYKORZYSTANIE TIK W PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Aplikacja TOONDOO

2019-04-01

Aplikacja TOONDOO

Tworzymy komiksy w TOONDOO

 

ToonDoo jest to proste narzędzie do tworzenia komiksów. Posiada bogatą bibliotekę grafiki i funkcji. Można go zastosować na większości przedmiotów. Aplikacja jest w języku angielskim.

Czytaj więcej o: Aplikacja TOONDOO

Narzędzia TIK -zastosowanie podczas Konkursu wiedzy matematyczno-przyrodniczej

2019-02-07

.

2019-02-07

5 lutego w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu z wykorzystaniem narzędzi TIK

Temat zajęć: Bezpieczny Internet

Cel główny:
zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii.

Cele szczegółowe:
- uczeń wie , jakie zachowanie mogą być dla niego niebezpieczne,
- uczeń , wie w jaki sposób można uniknąć zagrożeń,
- uczeń, wie jak powinien reagować, gdy się zetknie z zagrożeniami,
- uczeń, zna zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie,
- uczeń potrafi zachować się rozważnie korzystając z Internetu.

Czas trwania zajęć: 45 minut

Metody: burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia interaktywne, quizy.

Forma pracy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: komputer, tablica interaktywna, plansze tematyczne.

 

Czytaj więcej o: .

APLIKACJA EDUCANDY

2019-01-19


Aplikacja pozwala tworzyć nauczycielowi internetowe gry i zabawy. Po utworzeniu zadania generowany jest kod dostępu, który nauczyciel udostępnia uczniom.
Uczniowie mogą grać w gry, które nauczyciel stworzył na swoim urządzeniu, odwiedzając stronę internetową Educandy lub pobierając aplikację
Educandy na swoim tablecie. Gry można również grać na interaktywnej tablicy.
Czytaj więcej o: APLIKACJA EDUCANDY


Przejdź do góry