Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor SOSW w Dęblinie,
ul Niepodległości  8; 08-530 Dęblin; tel. 81 8830 017, 502 710 431;
e-mail:sosw@deblin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SOSW w Dęblinie jest:
Małgorzata Potręć

adres e-mail: iod@sosw.deblin.pltel.  575 002 182