,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

.

Harmonogram działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2021/2022

 Program Trzymaj Formę i Szkoła Promująca Zdrowie

 

Priorytet:     - Duża grupa uczniów nie stosuje zasad zdrowego odżywiania oraz nie dba o aktywność...