INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni  Rodzice,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Ośrodka. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dęblinie jest publiczną placówką dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

W skład Ośrodka wchodzą: Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 "Iskierka", Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat z grupami wychowawczymi.

Naszym celem jest wychowanie ucznia:

- samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych,
- dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,
- do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Aby zrealizować te cele zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną, terapeutyczną, logopedyczną,
 • opiekę pielęgniarki.

Szczególne znaczenie w pracy z naszymi dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji dlatego też każdemu dziecku wymagającemu pomocy specjalisty zapewniamy zajęcia:

- dydaktyczno - wyrównawcze,
- korekcyjno - kompensacyjne,
- logopedyczne,
- integrację sensoryczną,
- zajęcia rehabilitacyjne, ruchowe, gimnastykę korekcyjną,
- terapię EEG Biofeedback,
- zajęcia z elementami socjoterapii,
oraz inne zajęcia terapeutyczne wynikające z potrzeb uczniów

 • ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW SOSW W DĘBLINIE
   w r.szk. 2021/2022
  Lp. Rodzaj zajęć Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Termin zajęć Adresaci zajęć
  1. Koło teatralne    "Wesołe Skrzaty"

  Beata Kwapisz
  Ewa Zamojska       
  Anna Kożuch

    wychowankowie internatu SOSW
  2. Koło redakcyjne "Byle do dzwonka" Agnieszka Stefanek
  Joanna Wiejak  
  Wioleta Sowa          
  Ewa Laszczewska     
    wychowankowie SOSW,
  chętni uczniowie
  3. Zajęcia pozalekcyjne "Koło przyrodnicze" Monika Kornaga   
  Marta Słomiana
    wychowankowie  SOSW
  4. Koło wokalne  "Precelki"

  Iwona Pawlińska
  Dorota Kurzyp
  Adrianna Wojnicka

  czwartek
  8 lekcyjna
  chętni uczniowie
  5. Zajęcia plastyczno- muzyczno- ruchowe "Edukacja przez ruch" Magdalena Kozak
  Iwona Laszczewska
  poniedziałek
  8 lekcyjna
  SP kl. I-III
  6. Usprawnianie widzenia "Bystre oko" Grażyna Zając środa
  6 lekcyjna
  NI
  7. Zajęcia pozalekcyjne Kółko informatyczne Małgorzata Wojdat piątek
  6 lekcyjna
  gkl. III, VI, ZET 5
  8. Zajęcia usprawniające, wspomagające "Koło Małego Czytelnika" Elżbieta Kalbarczyk środa
  5 lekcyjna
  I- III
  9. Koło folkowe                     "Dana, dana" Agata Zahorska
  Kinga Dąbek
  Ewa Laszczewska
    chętni uczniowie,
  grupa mieszana
  10. Zajęcia wspomagająco- usprawniające "Tęczowe rozmaitości" Marta Czajkowska piątek  7.00-8.00 ZET 2
  11. Zajęcia sportowo- ruchowo- rekreacyjne "Sport to zdrowie"  Dorota Kurzyp wtorek, środa grupa mieszana
  12. Zajęcia rekreacyjne prowadzone metodą harcerską Zbiórki drużyny Aneta Król piątek grupa mieszana
  13. Koło kulinarne "Na zdrowie" Grażyna    Zając  poniedziałek
  9 lekcyjna
  klasa VIII
  14. Koło plastyczne "Artystycznie" Marcin Paśnicki czwartek
  7 lekcyjna
  NI
  15. Zajęcia relaksacyjne "W świecie baśni
  i bajek"
  Agnieszka Krasuska poniedziałek
  2 lekcyjna
  NI
  16. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego Logomotoryka Bożena  Zienkiewicz wtorek                    IZRW
  17. Bajkoterapia "Zaczarowany ołówek" Elżbieta Kopera poniedziałek
  6 lekcyjna
  ZET 4

 

 


RADA RODZICÓW SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DĘBLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca

p. Anna Siemierzewicz

Zastępca

p. Małgorzata Kondrak

Sekretarz

p. Renata Kępka

Skarbnik

p. Kamila Kalbarczyk

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca

p. Justyna Kolek

członek

p. Agnieszka Napora

członek

p. Monika Bartosiewicz

 

 

 

 

  

 

DZWONKI 

 

1. 8.00- 8.45.

2. 8.55.- 9.40.

3. 9.50.- 10.35.

4. 10.45.- 11.30.

    

11.30.- 11.50.- długa przerwa

 

5. 11.50.- 12.35.

6. 12.45.- 13.30.

7. 13.40.- 14.25.

8. 14.35.- 15.20.

9. 15.30.- 16.15.

 

 

 

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW

dla wychowanków internatu i innych uczniów korzystających z wyżywienia:
7 : 30 – 8 : 00 - Śniadanie
11 : 30 – 11 : 50 - Obiad
15 : 00 – 15 : 30 - Podwieczorek
18 : 00 – 18 : 30 - Kolacja