Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Alert Ekologiczno-Zdrowotny


Artykuły

.

2020-09-08

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Czytaj więcej o: .

.

2019-05-21

.

2019-05-23

Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego

 ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas”

               Florian Plit


 

Od roku szkol. 2003/2004 nasza szkoła bierze aktywny udział w Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym, którego nadrzędnym celem jest uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z rozwoju cywilizacji.
Idee i działania alertu obejmują zadania na rzecz ochrony przyrody, rozważnego korzystania z jej dóbr, a tym samym troskę o zdrowie człowieka. W tym celu całe społeczeństwo szkolne podejmuje  szereg przedsięwzięć wspomagających przyrodę i ochronę zdrowie. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, bierze udział w akcjach charytatywnych i realizuje programy profilaktyczno- zdrowotne.
Wszystkie podejmowane zadania dokumentowane są w kronice alertowej, która stanowi podstawę do oceny przez komisję alertową. Placówka nasza od lat jest doceniana
i nagradzana przez władze za  efekty w pracy chroniącej nasze wspólne dobro jakim jest matka Ziemia. Cele udaje się realizować dzięki dużemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i rodziców, a głównie uczniów, których możemy nazwać prawdziwymi ekologami.
To oni, w przyszłości, będą mieć wpływ na  styl życia warunkujący czyste środowisko naturalne.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: .

.

2019-05-21

W roku szkolnym 2018/2019 SOSW w Dęblinie przystąpił do VIII Powiatowej Edycji Alertu Ekologiczno- Zdrowotnego.

Czytaj więcej o: .

JESIEŃ W DAGLEZJI – PODSUMOWANIU VIII POWIATOWEJ EDYCJI ALERTU EKOLOGICZNO-ZDROWOTNEGO

2019-10-21

„Mamy tylko jedną ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego

na pozór niewielkiego ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas”

            Florian Plit

 

W dniu 18 października 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Powiatowej Edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Celem Alertu jest m.in. wskazywanie niebezpieczeństw wynikających z działalności człowieka, zachęcanie do ochrony naturalnych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, podnoszenie świadomości zdrowotnej, podnoszenie poziomu i stopnia wykorzystania terenów atrakcyjnych przyrodniczo dla rekreacji i czynnego wypoczynku.

Czytaj więcej o: JESIEŃ W DAGLEZJI – PODSUMOWANIU VIII POWIATOWEJ EDYCJI ALERTU EKOLOGICZNO-ZDROWOTNEGO

„ Segreguj z nami”

2019-05-20

W dniu 25.03.2019r. w SOSW w Dęblinie odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej kształtujące umiejętność dbania o środowisko naturalne oraz wyrabiające nawyki prawidłowej segregacji odpadów.

Czytaj więcej o: „ Segreguj z nami”


Przejdź do góry