Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Stowarzyszenie IGNIS

Stowarzyszenie IGNIS

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

IGNIS


08-530 Dęblin, ul. Niepodległości 8

NIP: 9512056936 REG. 015222565

KRS: 0000124230

nr konta: 53 1240 2858 1111 0010 3935 5220

e-mail: stowarzyszenie.ignis@vp.pl

 

Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych IGNIS. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Dęblin. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

Cele Stowarzyszenia to min.:

-rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

-wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej

-działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
oraz wykluczonych społecznie

-działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych
i wykluczonych społecznie

-działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych

-działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

-działalność na rzecz ochrony środowiska

-podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie

-działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami

-organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych, rehabilitacyjnych,
opiekuńczo - wychowawczych

-przybliżanie i promowanie wartości dziedzictwa kulturowego i narodowego wśród osób niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-stworzenie bazy lokalowej i zaplecza technicznego

-zbieranie  i zabieganie o fundusze na cele statutowe stowarzyszenia

-współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością w kraju i za granicą

-prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej, publicystycznej i wydawniczej za pomocą dowolnych mediów i środków przekazu

-organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, rehabilitacyjnych opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych

-organizację akcji społecznych i kulturalnych takich jak: koncerty, festiwale, wernisaże, spotkania, wystawy, konferencje, seminaria, kampanie, szkolenia, warsztaty itp.

-organizowanie punktów informacyjno – doradczych dla obywateli i organizacji.

 

Zarząd:

Marta Czajkowska przewodnicząca

Agnieszka Krasuska członek zarządu

Katarzyna Gruszczyńska członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Justyna Napora przewodnicząca

Jolanta Kutera członek komisji

Jolanta Tarka członek komisji

 

„Pomaganie jest dobre, pomaganie jest ważne.

Pomagać może każdy i wszędzie.

Każda pomoc jest wartościowa.

Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie.

Pomaganie zmienia świat na lepsze.

Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat.

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.”

 

Zapraszamy do współpracy!

 

1. Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS
2. Regulamin opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry