Ubezpieczenie uczniów - NNW Szkolne

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia InterRisk - Vienna Insurance Group.
Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca chorobyoraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu doproblemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Dokumenty:

INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM EDU PLUS

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS

UBEZPIECZENIE OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS- OPCJA PODSTAWOWA

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS-OPCJA  DODATKOWA