KONTAKT

 

Siedziba:

Miasto Dęblin

Adres:

08-530 Dęblin, ul. Niepodległości 8


KRS:
 0000124230

REGON: 015222565

NIP:
 9512056936

 

Konto bankowe:


Bank Pekao S.A. o/Dęblin – 53 1240 2858 1111 0010 3935 5220

 

e-mail: stowarzyszenie.ignis@vp.pl