Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 "Iskierka"


 

Uwaga!

 

Od 11 marca 2020 roku

rusza nabór do Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 „Iskierka”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie na rok szkolny 2020/2021

Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymispełnianie warunków (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną).

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej www.sosw.deblin.pl

 

SZNOWNI RODZICE, JUŻ RUSZAMY !

 

Od 1 września 2020
maluchy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
będą mogły rozwijać się w nowo otwartym
Miejskim Przedszkolu
 Specjalnym nr 5 "ISKIERKA"w Dęblinie.

 Placówka będzie działać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.

 

Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnością ruchowa w tym z afazją, autyzmem lub niepełnosprawnością  sprzężoną.

 

Czekamy na maluchy w wieku od 3 do 6 lat ( w wyjątkowych sytuacjach po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku życia).

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie
w godzinach od 7.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie:
wniosku rodziców (prawnych opiekunów)

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok w miarę posiadanych miejsc.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

 

GABINET DYREKTORA 
nr tel.: 81 88-30-635
nr tel. kom.: 726-101-313

 

SEKRETARIAT SOSW
nr tel./fax: 81 88-30-017
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO
NR 5 „ISKIERKA”  w DĘBLINIE

 

Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 "ISKIERKA"

Statut Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 w SOSW w Dęblinie


Przejdź do góry